مراقبت پس از درمان پروتز متحرک

15 اسفند 1400 | 16:18 مراقبت های پس از درمان

ملاحظات مهم در ارتباط با پروتزهای متحرک

با از دست رفتن دندانهای طبیعی ، بیماران نیاز به جایگزینی دندانهای خود پیدا می کنند که یکی از راههای جایگزینی دندان های از دست رفته ، داشتن دندان های مصنوعی کامل یا چند تایی می باشد که با مراجعه به دندانپزشک و قالبگیری در چند مرحله ، دندان مصنوعی برای بیمار ساخته می شود.لازم به توضیح است که در بهترین شرایط ساخت پروتزهای متحرک 50% درمان توسط دندانپزشک و 50% دیگر توسط خود بیمار با راهنمایی دندانپزشک انجام می پذیرد.

در3-2هفته اول به سبب ایجاد زخم در محل نشستن دندان مصنوعی و همچنین نداشتن عادت استفاده از جسمی جدید در داخل دهان ، بیمار با مشکلاتی مواجه می شود که متعاقب آن برخی از انتظاراتی را که ازعملکرد دندان مصنوعی می رود ، نمی تواند انجام دهد که این مشکلات با مراجعه به دندانپزشک معالج و صبر و تحمل بیمار مرتفع خواهد شد و بیمار می تواند به آنچه از دندان مصنوعی انتظار می رود دست یابد. جهت آگاهی بیمار توضیح داده می شود که فشاری که عضلات گونه از خارج دهان به سمت داخل و نیز فشاری که از طرف زبان از داخل دهان به سمت خارج  وارد می شود ، در روی دندانهای طبیعی همدیگر را خنثی می کنند که خود باعث تعادل فشارها در داخل دهان شده و باعث جویده شدن و خرد شدن غذا می گردد ، که مشکل عمده  بیمار در استفاده از پروتز متحرک ، ایجاد مجدد تعادل فوق می باشد.

عمده ترین مشکلاتی که برای بیمار با تحویل پروتز متحرک بروز می کنند عبارتنداز :

1-اشکال در تکلم و صحبت کردن که طی 3-2 روز با ایجاد عادت این مشکل برای بیمار رفع گردیده و بیمار یاد می گیرد چگونه با داشتن دندانهای مصنوعی بتوانند بصورت عادی صحبت نماید.

2-جابجایی و لق بودن دندانهای مصنوعی که بیشتر در مورد فک پایین اتفاق می افتد ، بیمار به مرور یاد می گیرد چگونه با ایجاد تعادل نیروهای عضلانی پروتز را در جای خود نگهدارد.

3-عدم توانایی در جویدن غذا که عمده ترین مشکل بیمار محسوب می گردد و هنگام جویدن بیشتر پروتز فک پایین جابجا می شود. در این حالت بیمار باید یاد بگیرد که چگونه غذا را همزمان با دو طرف در لقمه های کوچک جویده و خرد کند.

4-گاز گرفتن لپ ، زبان ، لب و ... که این نیز ناشی از ناهماهنگی بین عضلات لب و زبان می باشد که به مرور با هماهنگ شدن این عضلات مشکل مذکور بر طرف خواهد شد.

ضمن یادآوری از مطلبی که در قبل نیز گفته شد عمده علت مشکلات فوق ایجاد زخم ناشی از دندان مصنوعی در روزهای ابتدایی می باشد که بیمار برای رفع فشار روی زخمهای ایجاد شده و بروز دردهای بسیار شدید و غیر قابل تحمل ناخودآگاه دندانها را غیر عادی روی هم می فشارد که خود این امر یکی از اصلی ترین علل بروز اختلالاتی که شمرده شد می باشد که با مراجعه در جلسات متعدد به پزشک معالج و کوتاه کردن محل ایجاد کننده زخم از روی لبه دندان مصنوعی به مرور زخمها التیام پیدا کرده و یادگیری چگونگی استفاده از پروتز از سر گرفته می شود.

نکته ای که بیمار باید به آن توجه کند این است که برای داشتن دندان مصنوعی نباید عجله کرد زیرا برای ایجاد عادت در شرایط مختلف ، بیماران حتی تا 2ماه نیاز به گذشت زمان خواهند داشت که جهت کسب نتیجه مطلوب از درمان بیمار باید با صبر و حوصله به توصیه های دندانپزشک خود توجه و عمل نماید.

با آرزوی سلامتی و بهروزی

بخش تخصصی پروتز