جراحی فلپ لثه

02 فروردین 1401 | 16:23
جراحی فلپ لثه

جراحی کوچک کردن پاکت اطراف دندان نیز به این درمان گفته میشود( پاکت به فرو رفتگی بین دندان و لثه گفته می شود) در التهاب یا عفونت لثه این شیار عمیق تر شده و فضای مناسبی برای میکروبها فراهم می کند. در این عمل جراحی ، جراح ،  لثه را برش میزند و به بالا تا میزند تا باکتریها و آلودگی های زیر آن را تمیز کند. سپس بافت لثه به دور دندان بخیه می شود تا دوباره رشد کرده و دندان را احاطه کند.