دندانهای عقل

24 بهمن 1400 | 12:32
دندانهای عقل

معمولا یک فرد بالغ 18 ساله دارای 32 دندان می باشد که 16 دندان در فک فوقانی و 16 دندان در فک تحتانی قرار دارند. هر دندان در دهان نام و عملکرد مخصوص به خود را دارد؛ دندانهایی که در قدام (جلو) دهان قرار دارد وظیفه گاز گرفتن و تکه کردن غذا و دندان‌های خلف (عقب) دهان، آسیاب کردن و مناسب نمودن قوام غذا جهت بلعیدن را بر عهده دارد. معمولا در فکین با اندازه نرمال 28 دندان به راحتی جای می گیرند و هنگامی که 32 دندان در دهان رویش می یابند معمولا با کمبود فضا و احتمالا درد همراه خواهد بود. این دندان ها همان دندانهای آسیاب سوم می باشند که به دندانهای عقل معروفند.