مراقبت پس از درمان جرمگیری

15 اسفند 1400 | 16:44 مراقبت های پس از درمان

اطلاعات مورد نیاز شما در ارتباط با جرمگیری و کورتاژ دندانها

                                                   

 

 

 

بيمار گرامی

   همانطور که مطلع هستيد تنها لثه های سالم و محکم قادرند دندانهای سالم و محکم را در درازمدت نگهداری نمايند. مهمترين عامل ايجاد التهاب لثه وجود پلاک ميکروبی است که بواسطه عدم رعايت صحيح و به اندازه بهداشت دهان برروی سطح دندان ها ايجاد و منجر به خونريزی و تغييرات رنگ لثه شده و درصورت تداوم تماس با سطح دندان تبديل به جرم می شود که محل مناسبی جهت گيرغذايي و تشکيل پلاک می باشد. در ابتدا اين التهاب و خونريزی در سطح بوده که درصورت عدم مداخله و درمان به بافتهای عميق تر نفوذ و منجر به تحليل استخوان و ايجاد ضايعات استخوانی می گردد و نتيجه نهايي اين روند لقی و از دست دادن دندان ها خواهد بود. به همين علت پلاک ميکروبی بايستی بطور منظم و صحيح از سطح دندان برداشته شود. جرمگيری شامل حذف پلاک های میکروبی و همچنین جرمهای بالا و زير لثه ای دندان ها می باشد. علاوه بر سطوح دندان ها ، بافت های اطراف دندان نيز از نفوذ ميکروبها درامان نبوده و حذف آنها از بافتهای نرم اطراف دندان بواسطه کورتاژ انجام می گيرد. انجام منظم چکاپ دندانپزشکی و جرمگيری و کورتاژ به صورت هر شش ماه يکبار و يا بنا به صلاحديد پزشک معالج در زمانهای کوتاه تر، ضامن سلامتی دندانها و لثه شما خواهد بود.

دانستن نکات ذیل پس از انجام جرمگیری و کورتاژ مفید می باشد :

1 – درصورت  وجود حساسيت  دندان ها به سرما و گرما  که به دنبال انجام جرمگيری کاملا عادی می باشد ، استفاده از خمير دندانهای  ضد حساسيت معرفی شده به کمترشدن اين حساسيت ها کمک کرده و با استفاده منظم به طور کامل حذف خواهندشد.

2 – استفاده از دهانشويه و يا آب نمک رقيق ( در صورت عدم ابتلا به فشار خون ) می تواند به بهبود سريعتر لثه کمک کند.

3 – حداقل تا يک هفته پس از جرمگيری از مصرف نوشيدني هايي نظير قهوه و نوشابه های حاوی مواد رنگی و مصرف دخانيات خودداری کنيد چرا که دراين مدت احتمال رنگ پذيری دندانها بیشتر می باشد.

4 – به آموزشهای بهداشتی داده شده توجه کنید و درمورد انتخاب مسواک و نخ دندان مناسب با پزشک خود مشورت نمائيد .

 

 

با آرزوی سلامتی

بخش تخصصی جراحی لثه