خبر 2

21 بهمن 1400 | 12:28
خبر 2

دريافت گواهينامه هاي بين المللي مديريت کيفيت QMS استراليا و TUV آلمان در مرکز همايش هاي بين المللي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران